ANVÄNDNINGSVILLKOR

FOTOGRAFISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR September 1, 2021

Välkommen till Fotografiska museet (“Fotografiska”, “vi”, “oss” och “vår”) webbplats (“webbplatsen”). Läs dessa användarvillkor (“villkoren”) noggrant, inklusive vår sekretesspolicy.

Följande villkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter när du använder Fotografiskas webbplats. Genom att besöka webbplatsen godkänner du att vara juridiskt bunden till alla följande villkor, oavsett om du är en registrerad eller betald användare eller inte. Innan du besöker vår webbplats, läs igenom hela villkoren. Om du inte vill godkänna dessa villkor, ska du inte använda webbplatsen. Rätten att komma åt och använda webbplatsen kan inte överföras till någon person eller enhet.

Dessa villkor kan ändras när som helst utan förvarning. Vi kommer att publicera senast uppdaterade villkoren på vår webbplats med det datum då de uppdaterades. Alla nya villkor gäller från och med dagen för publicering. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter en ändring av villkoren godkänner du att vara bunden av de nya villkoren. Besök denna sida regelbundet för att säkerställa att du är medveten om alla ändringar som gjorts i villkoren.

 

1.) Sekretesspolicy online

Om du vill veta mer om våra dataskyddspraxis, besök vår integritetspolicy som beskriver våra datainsamlingspolicyer, sekretessåtgärder och behandling av personlig information om webbplatsanvändare. Vår webbplats är inte avsedd för användning eller åtkomst av någon under tretton (13) år.

 

2.) Upphovsrätt – Användning av innehåll

Tillgång till och användning av text, konstverk, fotografier, bilder, varumärken, data, ljudfiler, videofiler och klipp, programvara, dokumentation eller annan information som finns i dessa filer och annat innehåll på denna webbplats (tillsammans “materialet”) är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra lagar och kan även omfattas av andra begränsningar. Fotografiska och tillämpliga tredje parter äger eller har förvärvat alla rättigheter till materialet och materialet på webbplatsen.

Fotografiska förbjuder uttryckligen kopiering och distribution av skyddat material på webbplatsen, med undantag för användning inom vissa icke -kommersiella utbildningsändamål, såsom undervisning, stipendium, forskning, kritik, kommentarer och nyhetsrapportering, så länge du inte använder mer än du behöver för det tillåtna syftet och du gör det inte störa en etablerad marknad för licensiering av materialet. Om inte annat anges är användare som vill ladda ner eller skriva ut text- eller bildfiler från webbplatsen för sådana användningsområden välkomna att göra det utan uttryckligt tillstånd från Fotografiska. Användare måste ange författaren och källan till detta material som de skulle göra för material från alla tryckta verk; citeringen bör innehålla URL: en https://www.fotografiska.com/sto, men inte på något sätt som innebär godkännande av användaren eller användarens användning av materialet. En rättvis användningsanalys beror på individuella fakta. Genom att ladda ned, skriva ut eller på annat sätt använda innehåll från webbplatsen, är användare överens om att de kommer att begränsa deras användning av skyddat material och kommer att vara ensam ansvarig för alla överträdelse.

Användare får inte ta bort upphovsrätts-, varumärkes- eller andra äganderättsmeddelanden, inklusive utan begränsning tillskrivningsinformation, krediter och upphovsrättsmeddelanden som har placerats på eller i närheten av materialet av Fotografiska. Nedladdning, utskrift, kopiering, distribution eller på annat sätt använda material för kommersiella ändamål, inklusive kommersiell publicering eller personlig vinning, är uttryckligen förbjudet.

 

3.) Varumärken

Fotografiska och tredje parter äger många av varumärkena, servicemärkena och logotyperna, oavsett om de är registrerade eller oregistrerade, (tillsammans “varumärken”) som visas på denna webbplats. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att, implicit, estoppel eller på annat sätt bevilja någon licens eller rätt att använda varumärken som visas på webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Fotografiska eller tredje part som kan äga varumärken som visas på webbplatsen. All obehörig användning av varumärken, med undantag för vad som är tillåtet i dessa villkor , är strängt förbjudet. Du samtycker till att inte använda Fotografiskas namn eller något av varumärkena på något sätt, inklusive reklam eller reklammaterial, som sannolikt kommer att orsaka förvirring om vi är källan, sponsorn, godkännaren eller ansluten till någon produkt eller tjänst. Du godkänner också att inte använda Fotografiskas namn eller några varumärken för att felaktigt föreslå något förhållande mellan dig och oss. Dessutom får du inte använda våra varumärken på något sätt som nedsätter eller diskrediterar oss eller kränker eller kränker någon av våra rättigheter.

 

4.) Produktinformation

Vi sträver alltid efter att ge korrekt information om Fotografiskas produkter på webbplatsen. Fotografiska garanterar inte att all information, inklusive produktbeskrivningar, kampanjer och produkttillgänglighet, är korrekt, fullständig, aktuell eller utan tryckfel. Alla tryckfel, felaktigheter och utelämnanden kan korrigeras.

Fotografiska gör allt för att presentera produkternas färger så exakt som möjligt. Visningen av färg beror på inställningarna för en användares särskilda bildskärm; Fotografiska kan inte garantera att färgerna som visas på en individs bildskärm är korrekta.

 

5.) Inköp på webbplatsen

Fotografiska har rätt att vägra, begränsa eller avbryta alla beställningar som läggs på webbplatsen. Fel i pris eller beskrivning kan korrigeras och kan justeras när som helst. Fel vid orderhantering kan också korrigeras. En användare måste vara 18 år eller äldre för att kunna göra ett köp på webbplatsen.

 

6.) Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi har ingen kontroll över dessa andra webbplatser eller deras innehåll. Kom ihåg att när du länkar till en annan webbplats styrs den andra webbplatsen av sitt eget användaravtal och sekretesspolicy, som du bör se till att läsa. Fotografiska har inte granskat alla webbplatser som länkar till Fotografiskas webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon extern webbplats. Om du använder en länk för att besöka någon annan webbplats gör du det på egen risk. En länk innebär inte godkännande eller anslutning till den länkade webbplatsen av Fotografiska.

 

7.) Användarinnehåll

Då och då kan Fotografiska bjuda in dig att skicka meddelanden, kommentera offentligt, lämna feedback och recensioner och lägga upp annat innehåll på webbplatsen. Du förblir ensam ägare till alla immateriella rättigheter i det du publicerar. Du är ansvarig för allt innehåll du delar via vår webbplats .

 

8.) Uppförandekod för användare

Du samtycker till att följa uppförandekoder som räknas upp i dessa villkor på den webbplatsen. Fotografiska kan efter eget gottfinnande besluta om ditt innehåll bryter mot dessa uppföranderegler. Du är ansvarig för allt innehåll som du lägger ut på vår webbplats och representerar att du har tillstånd från alla upphovsrätts- eller varumärkesägare att lägga upp upphovsrättsskyddat eller varumärkesmaterial. Du får inte lägga upp innehåll som är avsiktligt oförskämt, förnedrande, ärekränkande eller på annat sätt stötande. Du får inte lägga upp identifierande information om andra användare, komma åt en annan användares konto utan tillstånd. Du får inte dela din kontoinformation med en oregistrerad eller obehörig användare. Du får inte annonsera eller begära affärer på vår webbplats. Du får inte lägga upp några länkar som innehåller virus, trojanska hästar, maskar eller andra kodbitar som är utformade och avsedda att skada andra, fungera på en annan enhet eller användas för skadliga ändamål. Fotografiska ska ha rätt men inte skyldighet att inspektera, övervaka, granska, redigera, ta bort, vägra eller radera innehåll av någon som helst anledning.

 

9.) säkerhet

Genom att skapa konton och lösenord på webbplatsen samtycker användarna till att behålla konfidentialiteten för sina inloggningsuppgifter och ansvarar för att begränsa åtkomsten till deras persondator och mobila enheter. Användaren godkänner att använda webbplatsen endast för lagliga ändamål och kommer inte att delta i några åtgärder som äventyrar webbplatsens säkerhet eller skadar webbplatsen och deras innehåll. Fotografiska använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att på bästa sätt säkerställa säkerheten för vår webbplats och din information. Ingen webbplats eller tjänst är dock helt säker. Om du vill ha mer information om hur vi skyddar din information, läs vår integritetspolicy.

 

10.) Uppsägning och ändring av webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta webbplatsen och dessa villkor utan föregående meddelande.

 

Hela överenskommelsen

Du godkänner att dessa villkor utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och Fotografiska med avseende på din användning av webbplatsen .