Fotografiska
Museum of Photography

Opening hours

09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
17:00 - 23:00
09:00 - 01:00
09:00 - 22:00

Nick Brandt

On This Earth, A Shadow Falls

07 October, 2011 — 09 January, 2012

Nick Brandt’s photograph of an elephant drinking captures, in all its detail, the quiet reserve of this creature, its weathered skin and ivory tusks dusty and worn.

EXHIBITION

Each individual wrinkle, each contour, its gentle gaze, is imbedded into the paper, the result of patience and tripping the shutter at just the right moment. Through his craft Brandt grants us an intimate glance into the private world of these gentle beasts.

Read more

"I believe that being close to the animals makes a huge difference in the photographer’s ability to reveal its personality. You wouldn’t take a portrait of a human being from a hundred feet away and expect to capture their soul; you’d move in close" - Nick Brandt

Med sina intima porträtt av magnifika djur påminner Nick Brandt oss om att världen är skör, trots dess storslagenhet och mångfald.

UTSTÄLLNING

Utställningen är en hyllning till en värld som i Nick Brandts sepiatonade bilder tycks komma från en tid då djuren levde i harmoni, obekymrade över den tid vi lever i idag, med skövling av naturresurser, jakt för nöjes skull och ekonomisk girighet.

Read more

"Djurlivet på en hel kontinent håller på att utplånas, i tron att människor ska leva längre, få ett bättre sexliv, högre status och dekorativa hem, när verkligheten är den motsatta." - Nick Brandt