Tisdag–onsdag, 2–3 november

Prinsparets Stiftelse | #nejtillnäthat 2.0

Välkommen till Prinsparets Stiftelses digitala installation #nejtillnäthat 2.0

Om evenemanget

(English below)

Varmt välkomna till Prinsparets Stiftelses digitala installation #nejtillnäthat 2.0. #nejtillnäthat syftar till att bidra till ett säkrare och mer empatiskt liv på nätet. På Fotografiska får du ta del av och testa en digital upplevelse som Stiftelsen har skapat i chatboten Virtual Buddy, ett digitalt verktyg som innehåller fem interaktiva övningar och tips för hur vi tillsammans kan agera mot hot och hat på nätet och istället skapa en rörelse för en tryggare nätvardag för alla.

Tillsammans med Stiftelsens samarbetspartners Fotografiska, Facebook, Ingager, Sinch och Svensk Elitfotboll vill vi kraftsamla för att skapa en mer trygg och empatisk digital värld för våra barn och unga.

Bjud med din vän, kollega, ditt barn, din förälder och gå med i vår rörelse. Hoppas att vi ses på Fotografiska!

 

Detaljer

Installationen är i Fotografiskas eventlokal F1 och helt kostnadsfri för alla. Entré via event-ingången längs vår långsida mot vattnet. Flaggor och skyltar kommer att visa vägen.

Om du vill passa på att också besöka våra utställningar behöver du boka en entrébiljett.

 

Tisdag 2 november
11.00–16.00

Onsdag 3 november
11.00–16.00

 

Boka biljett till våra utställningar

English

Welcome to The Prince Couples Foundation’s digital installation #nocyberhate 2.0 which is arranged at Fotografiska.

A warm welcome to The Prince Couples Foundation’s digital installation #nocyberhate 2.0. #nocyberhate aims to contribute to a safer and more empathetic life online. At Fotografiska, you can take part in and test a digital experience that the Foundation has created in the chatbot Virtual Buddy, a digital tool that contains five interactive exercises and tips for how we can together act against threats and hatred online and instead create a movement for a safer everyone life online.

Together with the Foundation’s partners Fotografiska, Facebook, Ingager, Sinch and Swedish Elite Football, we want to join forces to create a more secure and empathetic digital world for our children and young people.

Invite your friend, colleague, your child, your parent and join our movement. Hope to see you at Fotografiska!

 

Details

The installation is in Fotografiska’s event venue F1 and is free for everyone. Entrance via the event entrance alongside our long side towards the water. Flags and signs will show the way.

If you want to take the opportunity to also visit our exhibitions, you need to book an entrance ticket.

 

Tuesday, November 2
11 am–4 pm

Wednesday, November 3
11 am–4 pm

 

Book an exhibition ticket