Fotografiska
Museum of Photography

Öppettider

09:00 - 23:00
17:00 - 23:00
09:00 - 23:00
09:00 - 22:00

Fotografiskas tidning

Fotografiskas tidning ges ut fem gånger per år och görs av ett externt produktionsbolag. Detta för att tidningen ska ha en egen ton som står ”vid sidan om” Fotografiska och belyser annat aktuellt fotografi ur ett brett internationellt perspektiv.

Tidningen distribueras som bilaga i morgontidningarna och finns givetvis att hämta även på Fotografiska. Den åtnjuter stort förtroende hos en läsekrets som nås av upplagan på en halv miljon per nummer, vilket vi är mycket stolta över.