Fotografiska
Museum of Photography

Öppettider

09:00 - 23:00
17:00 - 23:00
09:00 - 23:00
09:00 - 22:00

Fotografiska For Life

Fotografiska For Life är vår plattform för projekt som belyser viktiga samhällsfrågor, med fotografin som verktyg för att engagera och inspirera till handling.

Vi visar några av världens främsta fotografer och bildjournalister i ett sammanhang som skapar publikt genomslag och inspirerar våra gäster att lära mer om samhällsfrågor som ligger oss varmt om hjärtat. Samtal med ledande experter inom områdena som vi belyser är betydande inslag i projekten och viktiga forum för debatt och förändring.

Alltsedan vår start har vi arbetat nära organisationer som har bidragit med ovärderlig kunskap och erfarenhet från de områden de verkar inom, bland andra UNICEF, Rädda Barnen, Human Rights Watch och Läkare Utan Gränser.

Genom Fotografiska For Life använder vi vårt starka publika genomslag för att vara en katalysator för positiv samhällsförändring. Idag har Fotografiska etablerat sig som en tongivande plats för samtal om vår omvärld.