DESIGNA DITT LIV

Kursen som startar 24 mars ges dessa tider: 24 mars kl 10.00-18.00 samt 28 april kl 16.00-18.00.

Kursen som startar 29 april ges dessa tider: 29 april kl 10:00 – 18:00 samt 12 maj kl 16:00 – 18:00.

Det finns gott om åsikter om hur man ska hantera karriären, få ihop livspusslet och bli framgångsrik. Hur ser du till att sätta rätt mål och röra dig mot dem? Hur kan du utveckla och testa dina drömmar utan att behöva överge det du gör nu?

Kurs med fokus på personlig utveckling och kreativitet.

Du har alltid fri entré till Fotografiska i samband med kurstillfällena.

INNEHÅLL
Den här kursen ger dig metoder och verktyg för att ta kontroll över din karriär och din framtid. Life Design tar avstamp i en metodik – human centered design – som har utvecklats och validerats på Stanford-universitetet i USA. Sedan introduktionen 2010 har intresset för Life Design (eller ”Designing your life” som den kallas där) ständigt ökat och den är nu Stanfords mest populära kurs.

Genom att applicera denna process på din egna karriär och personliga utveckling så får du startverktygen för att börja:

– Förstå ditt nuläge samt dina värderingar

– Ta itu med attityder och idéer som inte leder framåt

– Öppna upp för ett flertal olika framtida karriärvägar

– Utveckla och testa dina drömmar utan att för den sakens skull överge det du gör just nu

– Hitta en tillvaro där både yrkesmässig framgång, tillfredställelse och hälsa får plats

Under en intensiv heldag och ett kortare uppsamlingstillfälle kommer du tillsammans med likasinnade i gruppen att prova metoden för att upptäcka nya vägar framåt.

DU LÄR DIG
– Att bygga minst tre olika, konkreta, vägar framåt för din karriär

– Att förstå hur nätverkande kan användas för att förverkliga dina drömmar (även för oss som inte gillar nätverkande!)

– Skillnaden mellan att tänka som en ingenjör, en affärsperson, en forskare och en designer, och hur du kan använda dig av den kunskapen

– En övergripande förståelse av design thinking-metodiken och de verktyg och processer man förknippar med den – idéutveckling, prototyping, etc.

– Förmågan att integrera rätt attityd i arbetet med att testa nya idéer

METOD
Kursen är interaktiv och bygger på fullt deltagande där korta övningar och inspirationssessioner kombineras med skarpa briefs och handfasta instruktioner. Allt för att du ska få ut så mycket som möjligt under tiden samtidigt som du i stimulerande möten med andra utvecklar nya kunskaper och förståelse.

Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande där gruppen hela tiden rör sig mellan konkreta övningar och reflektion. Du arbetar ju hela tiden med det mest verkliga caset av alla – dig själv – och därför kommer du att ha nytta för av det du lär dig från dag 1.

Man kan säga att kursens mål är att applicera ett slags strategiskt tänkande för din framtida karriär och utveckling. Men kursen har också många praktiska inslag – övningarna handlar om ditt liv, så du kommer att känna att det är ”på riktigt” och inte bara en tankeövning. Själva poängen med kursen är att du ska växa som människa.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper behövs, vi tar hand om dig!

KURSLEDARE
Jacob Andelius, varumärkeskonsult på Universum, leder den här kursen. I sitt arbete använder Jacob sig av workshops och presentationer för att hjälpa några av Sveriges största företag bli tydligare i sin kommunikation. Han har tidigare bland annat jobbat med Volvo Cars, IKEA, Vattenfall, SCA, Unilever, och många fler.

Jacob brinner för personlig utveckling och driver ett projekt på fritiden som syftar till att hjälpa personer i utanförskap till att bli entreprenörer.

UNDERVISNINGSFORM
Kursen är lärarledd i grupp på Fotografiska som kompletteras med självständiga övningar och uppgifter mellan träffarna.