Säkra möten

Hur vi jobbar med att genomföra säkra möten, events och konferenser

I våra lokaler kan ni träffas fler än 8 personer, så länge dessa möten inte är öppna för allmänheten eller är fritt tillgängliga. Detta innebär att vi fortsatt erbjuder konferenser, privata middagar, möten och event, där vi säkerställer att vi efterlever de direktiv och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten beslutat om.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg inför och under ditt besök. För att kunna utföra säkra möten har vi infört ett antal åtgärder, samtidigt som vi kontinuerligt följer utvecklingen och anpassar vår verksamhet utifrån rådande riktlinjer från berörda myndigheter.

Förutom möjlighet till fysiska möten, konferenser och event erbjuder vi även digitala möten och hybridmöten - helt utan, eller med mindre publik på plats, där möjlighet finns att nå din publik via länk.

Vi erbjuder också möjlighet till Covid-19 test på plats för de grupper som önskar det. Testet tas innan mötet och svar fås inom 30–60 minuter för att upptäcka eventuella pågående infektioner. Vi uppmanar samtliga deltagare som känner förkylningssymptom eller är sjuka att stanna hemma.
För gruppbokningar av Covid-19 test, kontakta oss på event@fotografiska.com. Individuella tester kan även bokas via vår bokningssida.

Nedan finner du några av de åtgärder vi gjort i våra lokaler.

Vad vi på Fotografiska gör:

• Vi anpassar val av entré samt tid för ankomst och pauser för sällskap som besöker oss i samband med möten, konferenser, event och middagar.
• Vi ser till att arbeta med ansvarsfull placering av våra gäster, med glesare möblering samt med extra utrymme mellan gästerna. Detta medför att kapaciteten vad gäller antalet gäster i respektive lokal är lägre än ordinarie maxkapacitet.
• Handsprit finns utplacerade i hela byggnaden och är tillgängligt för samtliga gäster i varje lokal, samt på respektive bord vid luncher, fikapauser och middagar, samt på toaletterna.
• Vi anpassar tider för fika, lunch och middag för att dessa inte ska krocka tidsmässigt med andra sällskap i huset.
• Vi arbetar aktivt med våra flöden för att minska risken för köbildning. Bland annat sätter vi in extra stationer i samband med fika och serverar denna inne i lokalen vid mindre möten.
• Vid pauser ser vi till att anpassa flödet av gäster in och ur lokalerna, för att minska köbildning.
• Extra sanitära insatser i hela huset, samt löpande rengöring av toaletter och lokaler.
• Säkrar serveringen av mat och erbjuder enbart bordsservering.
• Skyltar/markeringar används för att påminna alla om att hålla avstånd.
• Vi erbjuder möjlighet till Antigen-test för pågående infektion för de grupper som önskar detta. Detta tas förslagsvis innan mötet och svar fås inom 30 minuter.
• Vi uppdaterar löpande våra anställda om vilka åtgärder man ska ta för att förebygga eventuell smittspridning, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
• Samtlig personal uppmanas att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Vad vi önskar att ni som gäst gör:

• Stanna hemma om du är sjuk med allmän sjukdomskänsla, hosta, feber eller förkylning.
• Delta inte på arrangemang om du nyligen varit i kontakt med någon som har konstaterad smitta av Coronavirus, COVID-19.
• Om möjligt, välj en resväg som ej innefattar kollektivtrafik.

I övrigt följer vi de avbokningsvillkor som är avtalade. Villkor för specifika bokningar beror på vilken typ av bokning du har gjort. Information om dina avbokningsregler hittar du i din bokningsbekräftelse.

Hör gärna av er till event@fotografiska.se eller till er dedikerade projektledare om ni har några frågor eller funderingar.

Vänligen besök Folkhälsomyndighetens hemsida för de senaste uppdateringarna gällande Covid-19.

FORTSÄTTER DU ATT SURFA PÅ VÅR WEBBPLATS GODKÄNNER DU ATT COOKIES ANVÄNDS I ENLIGHET MED VÅR INTEGRITETSPOLICY

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close