12 december, 2014 — 08 Mars, 2015

Adi Nes

Narratives

Adi Nes noggrant iscensatta verk hämtar inspiration från scener ur konsthistorien, berättelser i bibeln och den komplexa politiska situationen i Israel. Som ung homosexuell man väver han också in sina egna erfarenheter från sin uppväxt och tiden i israeliska armén. Adi Nes skapar lager på lager av historia, religion, politik och sexualitet.

en typisk representant för Israel

Adi Nes kommer från den lilla staden Kiryat Gat i södra Israel. Idag är han en av landets mest ansedda konstnärer. Hans föräldrar kom till Israel på 50-talet. De är immigranter från Iran, sefardiska judar från en låg socioekonomisk klass. Adi Nes växte upp som en homosexuell pojke i ett machosamhälle. Enligt honom själv har han blivit en typisk representant för Israel: Homosexuell fyrabarnsfar med en framgångsrik internationell karriär. Han definierar Israel som ”en liten plats skapad efter en katastrof där existentiell rädsla aldrig upphör.”

Adi Nes ställer frågor och hämtar inspiration från sitt liv. Kan man vara homosexuell och jude och samtidigt leva upp till en stereotyp patriotisk bild av en hård och osårbar israelisk man, finns det plats att visa känslor och sårbarhet?

Adi Nes konstnärskap har många bottnar och referenser som korresponderar med berömda verk ur konsthistorien, samtida fotografi, mytologi, film, media och nyhetsjournalistik. Han väver samman det gamla Israel med det nya, historia med nutid, berättelser och gestalter ur bibeln får nytt liv när han placerar dem i samtida, ofta urbana miljöer.

Adi Nes ser fotografi som ett medium som tillåter honom att förmedla sin egen världsbild och utforska maskulinitet och israelisk identitet. Hans storskaliga bilder är minutiöst ljussatta och tekniskt fulländade. De är inspirerade av barockens realistiska formspråk där dunkla skuggor spelar mot starkt ljus som framhäver figurer och föremål. Utan att försköna människor och miljöer. Det är laddade kompositioner som är rika på detaljer och referenser som får oss som betraktare att fördjupa oss i de berättelser som utspelar sig i bilderna.

Utställningen presenterar fyra av Adi Nes mest betydelsefulla arbeten: Soldiers (1994-2000), Boys (2000), Biblical Stories (2004-2007) och The Village (2013).

 

Adi Nes ställer frågor om kön och identitet och vill visa individen bakom uniformen

I serien ”Biblical Stories” tolkar han berättelser ur Gamla Testamentet och sätter dem i ett nytt samtida sammanhang genom att konstruera hemlöshet och skildra människor som förlorat delar av sin identitet. Utifrån en ung stats perspektiv skildrar han det revolutionära. Viljan att vara ett utopiskt samhälle som kännetecknas av jämställdhet, socialistiska värderingar och ömsesidig omsorg men att i själva verket bli ett samhälle av ockupation, kapitalism, utanförskap och stora sociala skillnader. Serien Soldiers är bedräglig. Å ena sidan verkar fotografierna skildra styrka å andra sidan är soldaterna undergivna och sårbara. Ett av hans centrala verk är en tolkning av Leonardo da Vincis den sista måltiden där lärjungarna är unga israeliska soldater. Adi Nes ställer frågor om kön och identitet och vill visa individen bakom uniformen.

I serien ”Boys” som är baserad på grekisk mytologi återvänder Adi Nes till sin barndom. Där undersöker han hur maskulinitet och intimitet formas. Genom porträtt av pojkar, återkommer han till det sårbara och sköra som han visar i bilderna på soldater. Adi Nes skapar en samtida mytologisk värld som ger eko till gamla myter.

I sin senaste serie ”The Village” återvänder han till visionen om Israel som hans mamma sjöng om för honom när han var liten. Sångtexterna idealiserade ofta pionjärerna. Men under ytan är det inte längre så perfekt. Det är som en dröm som är större och bättre än livet självt, men som samtidigt har lager av rädslor och fasor, förklarar Adi Nes.

Landet började som en dröm, men med tiden har vi ignorerat våra drömmar. Jag försöker återvända till dem, utan att glömma bort verkligheten...

...Det är också ett projekt som handlar om att växa upp, och om behovet av att kunna hantera motsatser och motsägelser för att existera och överleva.

hans verk utgår inte bara från vår historia

Adi Nes har en ambivalent inställning till den traditionella bilden av mannen. Han förklarar: 
- Å ena sidan attraheras jag av honom och vill vara hans like. Å andra sidan är jag kritisk till hans patetiska försök att dölja sina känslor och sinnlighet.

Precis som barockens stora målare Caravaggio hämtar Adi Nes sina modeller från gatan. 
- Jag söker skönheten i livet, den naturliga skönheten som inte är tillrättalagd och konstlad, som har sina skavanker. Jag strävar efter att hitta livets realiteter. Jag vill att mina modeller och deras framträdande ska återspegla min verklighet. Genom att välja okända opolerade människor kan jag uppnå en viss nivå av trovärdighet i bilderna.

Men hans verk utgår inte bara från vår historia. Han hämtar också inspiration och uppslag från egna bilder på sig själv, från film och litteratur. Det som spelar roll är hur väl han lyckas att väva samman olika berättelser, intryck, frågeställningar till en helt ny bild.

Han förklarar att han försöker arbeta med flera lager i sina arbeten för att på så sätt beröra olika aspekter av livet. Det centrala temat är manlig identitet, som är nära relaterad till politiska och religiösa frågor.

Adi Nes är en outsider, en betraktare som står utanför och skapar verk som reflekterar ett komplext samhälle i förändring, med sina baksidor och utmaningar. Allt som finns i mina verk finns också inom mig själv, säger han.

Adi Nes bor och verkar i norra Israel tillsammans med sin partner och deras fyra barn. Han studerade fotografi i Jerusalem och multimedia i Tel Aviv. Utöver sitt pågående konstnärskap undervisar Adi Nes på Bezalel Academy of Art and Design i Jerusalem sedan 2002. Dessutom föreläser han regelbundet på olika universitet runt om i världen.

Hans verk har visats på en lång rad separatutställningar, bland annat på the Tel Aviv Museum of Art, the Museum of Contemporary Art i San Diego och Melkweg Gallery i Amsterdam. Han har också medverkat i grupputställningar på bland annat the Jewish Museum i New York och Orsay Museum i Paris. Han finns representerad på många stora museer i världen.

Art works on loan from Sommer Contemporary Art, Tel Aviv, and Göttesdiener Collection, Munich.