Utställning | The Garden of Emoji Delights | Carla Gannis | Fotografiska Stockholm

07 april — 13 juni, 2021

Carla Gannis

The Garden of Emoji Delights

Carla Gannis är en tvärvetenskaplig konstnär från New York, USA. Hon är skolad i traditionellt måleri vid Boston University och sedan 2019 verksam som industriprofessor vid New York University.

Fascinerad av digital semiotik

Gannis skapar och producerar digitala konstverk som ofta återkommer till de otroliga komplikationerna och relationerna mellan vår verklighet IRL och vår alternativa, digitala verklighet. Hennes inspiration kommer från konsthistorien, vetenskapen och inte sällan science fiction. Fascinerad av digital semiotik, har Gannis i verket The Garden of Emoji Delights (2014) experimenterat och byggt en remix av Hieronymus Boschs triptyk Garden of Earthly Delights, för den digitala eran. Trots att Boschs välkända verk är över 500 år gammalt ville Gannis se hur väl dess visuella språkvärld stämde överens med vårt emoji-lexikon cirka nu. Där finns humor, mörker och absurditet. Jordiska, kosmologiska och teknologiska förhållanden.

Gannis menar att verket blir både en reflektion och en kritik över mänskliga tendenser, ideologier och samhällskonstruktioner som hållits oförändrade i århundraden, medan vi vid andra tillfällen kan se radikala paradigmskiften som inträffat som ett resultat av revolutioner.