Doktor Dana framträder första gången 1998 i olika miljöer från New York. När Dana Sederowsky reser som Hasselbladsstipendiat till Capri och livmedikus Axel Munthes Villa San Michele år 2005 dyker Doktor Dana upp igen. Här interagerar hon med omgivningen, hon vänder kameran ryggen för att betrakta omgivningen, innesluten i det vackra.

Dana Sederowsky letade länge efter en ny plats för Doktor Dana att agera. 2013 finner hon Beelitz Heilstätten, ett område med övergivna byggnader utanför Berlin som byggdes 1897 och som fungerade som militärsjukhus under de båda världskrigen. I den här serien talar den obehagliga miljön, en raserad och barrikaderad plats där naturen börjar ta över.

Parallellt med sina fotografiska verk arbetar Dana Sederowsky med videomonologer och text där hon undersöker språkets formella och poetiska aspekter genom lingvistiska övningar och fonologiska experiment. Betraktaren möts alltid av ett ansikte och ett direkt tilltal i du-form.

Det femton minuter långa videoverket ”Head” är en avskalad performativ balansakt som ackompanjeras av ett existentiellt mullrande ljud. I serien ”Black knot” från 2013 försöker en förvriden svartklädd figur att bokstavligen slå knut på sig själv i ett svart rum. Serierna kom till under ett par år av tunga privata händelser för Dana Sederowsky. De handlar om att härda ut, att hålla ihop livet och inse att livet går vidare även om det rasar.

Dana Sederowsky är född 1975 i Helsingborg. Idag bor och verkar hon i Göteborg. Hon är utbildad på Högskolan för Fotografi och Valands Konsthögskola i Göteborg. Hennes verk har visats på ett flertal platser såväl i Sverige som internationellt, till exempel Museo de La Ciudad, Querétaro, Mexiko, BALTIC Newcastle, Center for Contemporary Art i Ekaterinburg och Moskva Ryssland, Kaunas Biennal Litauen, Borås Konstmuseum, Studio 44 Stockholm och Göteborgs Konsthall. Hon har också haft separatutställningar på bland annat Göteborgs Konstmuseum, Borås Konstmuseum samt i Hasselblad Center. Hon finns representerad på Hasselbladstiftelsen, Danderyds Sjukhus, National Centre for Contemporary Art Collection, Ekaterinburg Ryssland, Göteborgs Konstmuseum och Dunkers Kulturhus Helsingborg. I början av 2015 visar Göteborgs Konsthall Dana Sederowskys verk i en stor separatutställning.