Fotografiska
Museum of Photography

Öppettider

09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
17:00 - 23:00
09:00 - 01:00
09:00 - 22:00

Helen Levitt

Urban Lyrics

23 september — 11 december, 2011

Helen Levitts fotografier är ögonblickliga och poetiska betraktelser av ett vardagsliv vi kan känna igen oss i trots att tiden flytt.

UTSTÄLLNING

Helen Levitt är en av vår tids främsta fotografer, en pionjär i den rörelse inom fotografin som kom att kallas ”street photography”. Urban Lyrics är en omfattande retrospektiv utställning över Helen Levitts konstnärskap. Utställningen består av fler än 120 verk varav merparten är vintage-fotografier.

Läs mer