21 Mars — 05 juni, 2016

Ikoner

en utställning om rätten att få existera

En grupp som ständigt negligerats, exkluderats och osynliggjorts

Det sägs att man kan bedöma ett samhälles nivå av kultivering genom hur man behandlar några av sina mest utsatta; de dömda och de med funktionsvariationer. Gemensamt för dem, precis som för alla andra, är att bland det värsta vi kan drabbas av är isolering. Att inte få finnas med i gemenskapen, att bli lämnad utanför, är fatalt för flockvarelsen människan. Sedan urminnes tider är dären grupp som ständigt negligerats, exkluderats och osynliggjorts; de som är födda med Downs Syndrom. I våra tider av fosterdiagnostisering är rådande trend att de alls inte föds.