Fotografiska
Museum of Photography

Öppettider

09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
17:00 - 23:00
09:00 - 01:00
09:00 - 22:00

Maria Friberg

In Flux

14 september — 25 oktober, 2012

Traditionellt sett har den formella kostymen i västvärlden varit kännetecknande för mannen som familjeförsörjare och medlem av etablissemanget.

UTSTÄLLNING

Den moderna affärskostymens stilmässiga ursprung som symbol för makt och maskulinitet kan härledas till industrialismens uppgång. Sedan 1970-talet har dock kvinnorna i allt större utsträckning korsat gränserna för könsroller och därigenom i grundvalarna skakat vår samtida mans uppfattning om sin maskulinitet. Allt oftare började ord som oberoende och stark användas för att på ett positivt sätt beskriva kvinnor. Som en följd av könsrollernas föränderliga natur omkastas vår syn på maskulinitet. Denna kris har senare inneburit en möjlighet för män att utforska de undertryckta sidorna i deras identitet och förflytta sig bortom samhällets normer.

Läs mer

"Liksom actionmåleriet hos konstnärer som Jackson Pollock, eller Yves Kleins monokromer, är dessa bilder ett direkt resultat av en målande handling." - Maria Friberg

Posters från Maria Friberg