19 maj — 03 september, 2017

Like a Horse

Hästens och människans relation är lika mångfacetterad som den är fascinerande och uråldrig. En relation skickligt porträtterad i världens äldsta grottmålningar, och när Eadweard Muybridge på 1800-talet utvecklade fototekniken valde han bland annat att fånga hästens rörelse. En berömd serie som ingår i nya utställningen Like a Horse.

100-talet verk för att belysa frågor kring hästens roll idag

En utställning med ett 30-tal fotografer som med hästen som gemensam nämnare speglar människans relation till detta kraftfulla, spirituella, kitschigt vackra och hårt arbetande djur.

Med en intention att bredda avbildningen av hästen, olika sammanhang och kulturella kontexter har utställningens curator Sophie Mörner i samarbete med Fotografiska, samlat 100-talet verk för att belysa frågor kring hästens roll idag. Detta i en mångdimensionell blandning där fotografen, queerteoretikern och hästnörden – alla kan hitta något.

Här ges inspiration till en ny blick på såväl djuret som relationen mellan människa och häst och till hästfotografiet som konstart. I samband med öppningen publicerar bokförlaget Max Ström även en bok med samma namn.

Hästen är komplex, liksom ryttaren på dess rygg. Krigsföraren satt upp i sadeln, cowboyen har slitit ut den men idag är det framförallt hästtjejen som håller i tyglarna. Inom ridsporten tävlar kvinnor mot män, ung mot gammal, något som är svårt att hitta liknande exempel på både inom sport och i samhället i övrigt. Men det är också en privilegierad sport där klasskillnader och olika etniska bakgrunder lyser med sin frånvaro.

– Kulturen kring ridsport och hästintresse blir ofta förtalad. Hur detta är kopplat till att det är en företeelse som förknippas med flickor och kvinnor, tycker jag är intressant. Jag ser gärna denna utställning som en reflektion kring västvärldens fördomar om den ”priviligierade tjejsporten” som jag anser är en förminskande och snäv bild utav hur hästen lever och används idag. I större delen av världen är den fortfarande nödvändig som transport och arbetshäst. Jag hoppas på att urvalet av bilder kan lyfta perspektivet och skifta blicken mot ett bredare sammanhang, säger Sophie Mörner.

I utställningen visas fotografi, videoverk och installationer som berör och provocerar, utbildar och fascinerar. Här hänger välkända internationella fotografer som Mary Ellen Mark, Herb Ritts, David LaChapelle och Charlotte Gyllenhammar sida vid sida med yngre svenska videokonstnärer och fotografer. Till exempel Erika Larsen som fotograferat Amerikas ursprungsbefolkning tillsammans med sina hästar, samt Theresia Viskas starka serie Stallflickor, där hon lyckas fånga stallflickornas liv i hela dess breda spektra av stora känslor, hårt arbete, gemenskap, ensamhet och en outsinlig kärlek till hästarna.

Like a Horse lyfter fram hästen som djur och symbol med en stor respekt och stringens. Här samsas humor med sensualism och arbetsvardag med glamour och kraft, allt i hög konstnärlig relevans...

...För oss är en tematisk samlingsutställning relativt ovanligt, vilket gör det extra roligt att kunna presentera den här starka utställningen som är curerad med en fantastisk känsla av Sophie Mörner, berättar Pauline Benthede, Exhibition Manager på Fotografiska.

Kommunikationen mellan ryttare och häst är närmast magisk

Under senare år befolkas också många stall av en nygammal grupp; de så kallade ”återvändarna”: Människor som återtagit kontakten med hästen och genom denna även kommer i kontakt med sig själva, där stallet i deras ofta stressiga prestationsinriktade liv fungerar som en nödvändig lunga att andas ut i.

– Har du en gång lärt dig att rida är det något som du sedan kan i resten av ditt liv, det stannar som ett minne i kroppen. Kommunikationen mellan ryttare och häst är närmast magisk där du med ytterst små signaler kan kommunicera. För att det ska fungera måste du skaffa en emotionell relation till hästen. Det är viktigt att förstå vilken stor roll detta djur spelar som spirituell varelse. Till exempel blir det allt mer vanligt att den används som redskap inom terapi- och rehabilitering, både fysiskt och mentalt, särskilt ofta i terapisammanhang för ungdomar som behöver stöd. Att knyta an till en häst kan vara en god början på att våga knyta an till en annan människa, säger Sophie Mörner.

Sophie Mörner lever och verkar i New York och har under de sista tio åren arbetat som gallerist och publicist. Det numera kultförklarade fotomagasinet Capricious Magazine som hon startade 2006, var en plattform för unga oetablerade fotografer att få sina bilder publicerade.

Upprinnelsen till utställningen Like a Horse är den bok som Mörner redigerade i samband med tioårsjubileet av magasinet Capricious Magazine. För Mörner som ridit i hela sitt liv var valet av tema självklart; och boken High Tails gavs ut efter flera år av research och insamling av fotografier.

– Det skiljer enormt mycket mellan att ge ut en bok och curera en utställning. Verken väljs efter helt andra premisser och många av fotografierna som ingick i High Tails höll inte för att hängas utan urvalet här är ett annat. I mitt arbete kombinerar jag ofta etablerade konstnärer och bidrar till att ge nya begåvningar exponering och tillgång till en större plattform, vilket märks tydligt i Like a Horse, avslutar Sophie Mörner.

© Carsen and Cooper, Canadian, Texas Ilona Szwarc