LuYang_Delusional_Mandala_2015_06-Courtesy-of-Walther-Collection

30 augusti — 24 november, 2019

Lu Yang

Delusional Mandala

Lu Yang skapar virtuella verk som tar inspiration från ungdomskulturens ikoner, men som genomsyras av frågor kring neurovetenskap och kroppens kemiska reaktioner, och även av religiösa föreställningar kring lidande och fördömelse.

hyperrealistiska resa genom hjärnkirurgi

Delusional Mandala är Lus första videoverk där hon framträder som en anime-inspirerad karaktär placerad i ett säreget universum, skapat av konstnären själv. I en uppslukande bländande video, ackompanjerad av anime- och sci-fi-inspirerad musik, följer Delusional Mandala Lus könlösa 3D-avatars hyperrealistiska resa genom hjärnkirurgi, upplysning och en begravningsprocession fritt svävande i cyberrymden. En berättarröst skildrar avatarens många stadier av förvandling och verket hämtar sitt medvetet kaotiska uttryck från tibetansk buddism, kultfilmer och japansk anime. Med sitt växlande mellan kulturellt och vetenskapligt bildspråk, liksom mellan olika genus och pronomen, blir verket ett inlägg i den globala debatten kring den individuella identitetens föränderlighet.

LuYang_Delusiona_lMandala_2015_03 Courtesy of Walther Collection
© Lu Yang, Delusional Mandala 2015 03 Courtesy of Walther Collection