Passage 1 2017. Courtesy Mohau Modisakeng ,WHATIFTHEWORLD and Gallery Ron Mandos

26 oktober, 2020 — 28 februari, 2021

Mohau Modisakeng

Passage

I videoverket Passage symboliserar vattenflödet, både livgivande och dödligt, de många människor som har kommit till eller lämnat Sydafrika genom handel – som last eller som statslösa förgängliga kroppar.

en början och ett slut

I Sydafrika infördes ett system av kontraktstjänare och slaveri av Kapkolonin år 1652 för att möta den växande efterfrågan på arbetskraft.

På bantuspråket Setswana kallas livsupplevelsen för en ”övergång”. Setswana-ordet för liv, botshelo, betyder ”att korsa”. Som sådan kallas alla människor bafeti (”resanden”), ett ord som pekar på det faktum att upplevelsen av livet är övergående. den har en början och ett slut, så som alla resor.

Mohau Modisakeng föddes i Soweto 1986 och bor och arbetar mellan Johannesburg och Kapstaden. Hans arbeten berör ras, militariserandet av samhället och de djupa klyftorna i post-apartheids Sydafrika, och den post-koloniala kontinenten.

Passage är ett 18:49 minuter långt videoverk.

© Passage 10, 2017. Courtesy Mohau Modisakeng ,WHATIFTHEWORLD and Gallery Ron Mandos