Fotografiska
Museum of Photography

Öppettider

09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
17:00 - 23:00
09:00 - 01:00
09:00 - 22:00

Nils Petter Löfstedt

Piren

09 december, 2010 — 09 januari, 2011

Termen gatukonst är ett vedertaget kreativt initiativ som ofta använder sig av den miljö konstnären befinner sig i.

UTSTÄLLNING

Dess utgångspunkt är främst det offentliga rummet. Piren är en dokumentär om ett välkänt och omtalat gatukonstprojekt som utspelade sig i Malmö mellan januari och maj 2009. Nils Petter Löfstedt och Erik Vestman arbetade i sex månader med att omvandla ett kryputrymme under en pir till ett hemligt vardagsrum.

Läs mer

"Konceptet gatukonst i ett ständigt flytande tillstånd. Gatukonst ber inte om tillstånd, det händer." - Löfstedt och Vestman