Fotografiska
Museum of Photography

Öppettider

09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
17:00 - 23:00
09:00 - 01:00
09:00 - 22:00

Pieter Hugo

This Must Be the Place

30 augusti — 24 november, 2013

Pieter Hugo (Sydafrika, f. 1976) växte upp i ett land med rasåtskillnad. Under apartheidtiden i Sydafrika betraktades vita som fullvärdiga medborgare medan svarta var segregerade, marginaliserade och illa behandlade.

UTSTÄLLNING

När apartheid avskaffades 1994 förbättrades förhållandena för de svarta, men många orättvisor kvarstod. Hugo, som betecknar sig själv som en ”politisk-med-litet-p-fotograf”, kunde inte blunda för situationen och började undersöka ämnen som samhället föredrog att ignorera.

Läs mer