Fotografiska
Museum of Photography

Öppettider

09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
17:00 - 23:00
09:00 - 01:00
09:00 - 22:00

Sally Mann

A Matter of Time

01 juni — 30 september, 2012

Utställningen A Matter of Time sträcker sig över närmare fem decenniers produktion. 

UTSTÄLLNING

Sally Mann har i sitt konstnärskap skildrat sina barn och sina djur, sin omgivning, med döden som ett övergripande tema. I Proud Flesh (2004-2009) skapade hon ömsinta porträtt av sin make som lider av en nedbrytande muskelsjukdom. I Body Farm - en plats i Tennessee där människokroppar ligger utspridda för att förmultna, dokumenterade hon döda kroppar.

Läs mer