Utställning | VII Photo Agency | Starved For Attention | Fotografiska Stockholm

04 maj — 29 maj, 2011

VII Photo Agency

Starved For Attention

Starved For Attention är en turnerande foto- och videoutställning gjord av den mycket ansedda fotoagenturen VII (uttalas Seven) på uppdrag av Läkare Utan Gränser. Utställningen sätter fokus på undernäring och uppmärksammar att det inte bara är bristen på mat som leder till att 195 miljoner barn är undernärda utan även bristen på rätt sorts mat.

Läkare Utan Gränser

Undernäring är ett sjukdomstillstånd som kräver medicinsk behandling. För barn under fem år är undernäring extra allvarligt, och särskilt kritiskt är det för barn mellan 6 månader och två år. Undernäring leder bland annat till att barnet inte växer normalt och deras immunförsvar blir kraftigt försvagat. För ett gravt undernärt barn kan en vanlig förkylning eller magsjuka leda till döden och varje år dör 3.9 miljoner barn till följd av undernäring, trots att detta tillstånd går att förebygga.

Mat som enbart skapar mättnad räcker inte för barn för att utvecklas normalt. Endast en mycket liten del av världens matbistånd är anpassat till de behov som små barn har. De stora givarna av livsmedelsbistånd har satsat på det som är billigt istället för det som är effektivt. Mycket av den mat som skickas till undernärda barn skulle aldrig ges till barn i västvärlden. Läkare Utan Gränser använder en rätt sammansättning av kolhydrater, fetter, protein och spårämnen för att behandla undernärda barn. Under 2009 behandlade man 250 000 barn i 34 länder som alla led av akut undernäring. Just nu drivs cirka 120 projekt riktade mot undernäring i ett 30-tal länder.

 

Medverkande fotografer:

Marcus Bleasdale – Frustration
Jessica Dimmock – A Mothers Devotion
Antonin Kratochvil – A Double Standard
Franco Pagetti – The Malnutrition That Shouldn’t Be
Stephanie Sinclair – Invisible

Alla fotograferna representeras av bildbyrån VII, en av världens ledande byråer inom fotojournalistik.

Fotografiska For Life

Fotografiska For Life är vårt nya samlingsnamn för de kanske viktigaste utställningarna vi visar här i huset. De är mindre, ofta dokumentära fotoreportage vars syfte är att beröra, väcka känslor och få oss alla att agera. Det här är vår investering. Vårt sätt att försöka bidra till en lite bättre värld.