Fotografiska
Museum of Photography

Öppettider

09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
09:00 - 01:00
17:00 - 23:00
09:00 - 01:00
09:00 - 22:00

Véronique Ducharme

3 x Slide Show: Les choses perdues resteront silencieuses

02 juni — 02 augusti, 2012

Den kanadensiska konstnären Véronique Ducharmes arbeten drivs av en djuplodande upplevelse av alteritet och av det fåfänga i att försöka förstå den Andres väsen.

EXHIBITION

Les choses perdues resteront silencieuses (förlorade saker förblir tysta) presenterar verk som gjorts av upphittade klädesplagg i en ansats att uttrycka tomrummet som uppstår vid frånvaron av en mänsklig kropp. Dessa bekanta men ändå främmande former hemsöker rummet under tystnad. Figurerna, som påminner om skalet som insekter lämnar efter sig när de förvandlas, balanserar skickligt mellan det bokstavliga och det kusliga. Bortom sin skenbara låghet förmedlar de en upplevelse av förlust.

Läs mer