Utställning | The Sin Park | WANG Chen | Fotografiska Stockholm

15 januari — 04 april, 2021

WANG Chen

The Sin Park

Vid första anblick kan The Sin Park verka vara en utopi. Sakta men säkert framträder världen dock som en ganska mörk återspegling av utopin som omöjlig idé. Under arbetet med The Sin Park uppkom oundvikliga frågor om människan och samhällets natur och uppbyggnad. Frågor om maktstrukturer och politik, obalanser mellan kön och sexualitet.

multimediakonstnär

WANG Chen (f. 1991 i Hohhot, Kina) är en multimediakonstnär som använder sig av teckning, kostymdesign, kostymtillverkning, ljud och installation för att skapa fiktiva platser med hjälp av VR-teknik. WANG tog sin kandidatexamen i måleri vid Virginia Commonwealth University (2014) och sin masterexamen i fotografi vid Rochester Institute of Technology (2018). The Sin Park (2019) är hennes senaste videoinstallation. Här utför uniformsklädda karaktärer repetitiva handlingar sprungna ur mänskligt begär och fysiskt våld. Förtätade och mättade iscensättningar blir till allegorier över de maktförhållanden som styr sexuella identiteter inom heteronormativa sociala konstruktioner.