Fotografiska Tallinn
Fotokunstikeskus

Avatud

09:00 - 21:00
12:00 - 00:00
09:00 - 21:00


Privaatsus- ja müügitingimused

Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi
19.06.2019

 

Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi on Fotograafia Tallinn OÜ loodud lojaalsusprogramm, mis avab Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi liikmetele soodustusi ja eripakkumisi. Fotograafia Tallinn OÜ jätab endale õiguse igal ajal muuta lojaalsusprogrammi tingimusi ilma teavitamata. Anonüümseks soovida jäävad kasutajad ei saa kasutada liikmetele pakutavaid soodustusi.

1.Liitumine

Fotografiska Tallinn Sõprade Klubiga liitumiseks on vajalik registreerida end Fotografiska Tallinn kodulehel (https://www.fotografiska.com/tallinn/), millega kasutaja kinnitab, et ta on tutvunud ja nõustunud Fotograafia Tallinn OÜ tingimustega ning nõustub oma andmete töötlemisega vastavalt privaatsuspoliitikas sätestatud korras. Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi liikme ja Fotograafia Tallinn OÜ vahel hakkab kehtima leping vastavalt käesoletele tingimustele.

Fotografiska Tallinn Sõprade Klubiga saavad liituda vähemalt 18-aastased isikud (või lapsed vanemate nõusolekuga). Päevapiltniku, Õhtupiltniku, Elupiltniku ja Elupiltniku+1 paketiga liitumine on tasuline ja kehtib 1. aasta jooksul alates soetamisest. Liitumistasu on võimalik tasuda pangalingi kaudu või ülekandega. Makse saajaks on Fotograafia Tallinn OÜ. Liitumistasu sisaldab käibemaksu 20%. Liitudes Fotografiska Tallinn Sõprade Klubiga saadetakse liitujale koheselt tema poolt määratud e-postiaadressile kasutusjuhend ja liitumist kinnitav e-kiri. Kirjas on ka unikaalne kood, mille kaudu liitujat hiljem tuvastatakse.

2.Liikmelisus

Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi liikmed jagunevad vastavalt valitud paketile nelja gruppi:

Päevapiltnik
Õhtupiltnik
Elupiltnik
Elupiltnik+1

Päevapiltnik ja õhtupiltnik on ajaliselt piiratud liikmelisusega. Päevapiltniku pääse kehtib kell 9.00- 17.00 ja õhtupiltniku pääse kehtib kell 17.00, kuni Fotografiska Tallinn sulgemiseni. Elupiltnik ja Elupiltnik+1 pääse tagab sissepääsu kogu lahtioleku aja. Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi konto on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teistele isikutele.
Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi liige tuvastatakse piletimüügipunktides liikmekaardi ja isikut tunnistava dokumendi alusel. Kui isikut tuvastada ei suudeta, siis pääse ei rakendu ja näitusesaali pääsemiseks tuleb teha piletimüügipunktis juurdemakse uue pileti jaoks.

3. Eelised ja soodustused

Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi liikmele kehtivad järgmisel soodustused:
Sissepääs näitusesaalidesse vastavalt liikmelisuse astmele
Kutsed näituseavamistele ja eriüritustele
5% soodustust Fotografiska Tallinn poes
5% soodustust kohviku toidumenüüst

4. Liikmelisuse kinkimine

Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi liikmelisust on võimalik kinkida teisele füüsilisele isikule. E-poest ostu sooritamisel saadetakse e-postile vastav teade. E-poest soetatud liikmelisus tuleb
vahetada Fotografiska Tallinn piletimüügipunktid liikmekaardi vastu, et liikmelisus aktiveerida.

Kehtivate soodustuste kohta saab infot Fotografiska Tallinn kodulehelt (https://www.fotografiska.com/tallinn/ ) ning Fotografiska Tallinn piletimüügipunktidest.
Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi liige peab enne ostu sooritamist oma liikmelisust tõestama soodustuse saamiseks. Pärast piletite ostmist kassast või internetis enam soodustust ei arvestata.

5. Lepingu lõpetamine

Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi liikmel on igal ajal õigus lõpetada oma klubi liikmelisus. Lepingu saab lõpetada vajutades vastavale lingile oma konto seadete juures või saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressile info.tallinn@fotografiska.com .
Loobumise puhul ei saa kasutada enam klubi liikmetele mõeldud eeliseid ja soodustusi. Fotograafia Tallinn OÜ jätab endale õiguse lõpetada kliendiga leping, kui klient ei täida Lepingu tingimusi või väärkasutab oma õigusi.

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust e-posti aadressil info.tallinn@fotografiska.com .

 

 

Üldtingimused
Kehtivad alates 19.06.2019

 

Üldtingimused kehtivad Fotograafia Tallinn, registrikood 14370427, aadress Telliskivi 60a/8, 10412 Tallinn, Eesti (edaspidi Fotografiska Tallinn) kodulehel https://www.fotografiska.com/tallinn/ (edaspidi Koduleht) olevate toodete ja teenuste tellimise kohta. Lisaks käesolevatele üldtingimustele reguleerivad Kliendi ja Fotografiska Tallinn vahelisi suhteid Fotografiska Tallinn klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsuspoliitika), Kodulehel olevate toodete hinnakiri, Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad. Fotografiska Tallinn pääsmete ostmine toimub läbi Baltic Ticket Holdings AS süsteemi ning lähtutakse Baltic Ticket Holdings AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetest, mis on leitavad veebilehel https://www.piletilevi.ee/est/uldinfo/firmast/isikuandmed/.

Käesolevate üldtingimuste, privaatsuspoliitikaga ning toodete / teenuste hinnakirjaga on võimalik tutvuda Fotografiska Tallinn kodulehel.

1. Toodete ja teenuste tellimine

Klient valib endale Kodulehelt meelepärase toote või teenuse ning lisab selle ostukorvi. Enne tellimuse lõplikku esitamist on Kliendil võimalik kontrollida ja muuta oma tellimust. Pärast teenuse üle kontrollimist kinnitab Klient oma tellimuse ning valib enda jaoks sobiva makseviisi ning asub tellimuse eest maksma.
Kõik Kodulehel näidatatud toodete ja teenuste hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
Tellitud toodete või teenuste eest on võimalik maksta pangalingi või ülekande kaudu.
Kliendi ja Fotografiska Tallinnvaheline leping loetakse sõlmituks kui Klient on tellimuse kinnitanud ning Fotografiska Tallinn on edastanud Kliendile tellimuse kinnituse.
Fotografiska Tallinnon isikuandmete vastutav töötleja, Fotografiska Tallinn edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

2. Toodete kättesaamine

Toodete kättesaamise täpne info saadetakse Kliendi e-posti aadressile pärast tellimuse kinnitust.
Kui Klient on soetanud sõbrakaardi, väljastatakse Päevapiltniku, Õhtupiltniku, Elupiltniku ja Elupiltniku+1 kaart Fotografika Tallinn piletimüügipunktis.

3. Tellimusest taganemine

Taganemisõigust ei kohaldata lepingule, mille esemeks on teenuse osutamine, kui Fotografiska Tallinna poolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine on alanud Kliendi sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab Fotografiska Tallinna poolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse, samuti lepingule, mille esemeks on vaba aja veetmise teenus, kui Fotografiska Tallinn teatud tähtaja jooksul.
Erandjuhul kui taganemisõiguse välistusi ei kohaldata, siis Kliendile lepingu esemena üleantud asja tagastamisega seotud otsesed kulud jäävad Kliendi kanda.

5. Kliendi õigused

Kliendil on õigus tellida internetikeskkonnas Fotografiska Tallinn poolt määratud hinnaga tooteid ja teenuseid.
Kliendi poolt saadav toode peab vastama kodulehel toodud tingimustele.
Kui toode või teenus ei vasta lepingutingimustele, siis on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

6. Kliendi kohustused

Tellimuse vormistamisel on Kliendil kohustus esitada tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni number, riik, sünnikuupäev, sugu, portreepilt (Päevapiltniku, Õhtupiltniku, Elupiltniku ja Elupiltniku+1 paketi puhul).
Juhul, kui Kliendi poolt esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud, siis Fotograafia Tallinn ei saa garanteerida tellimuse täitmist. Vea avastamise või andmete puudumise korral tuleb Kliendil Fotografiska Tallinnaga ühendust võtta, et andmeid täiendada ja/või parandada.
Tellimuse vormistamisel kinnitab Klient, et ta nõustub käesolevate üldtingimustega ning kohustub neid täitma.
Kui Klient märkab oma kontol kahtlast tegevust, siis on ta kohustatud sellest viivitamatult Fotografiska Tallinnat teavitama.

7. Fotografiska Tallinn õigused

Fotografiska Tallinnal on õigus muuta käesolevaid üldtingimusi ilma ette teatamata. Uued kehtivad tingimused avaldatakse internetikeskkonnas.
Fotografiska Tallinnal on õigus igal ajal muuta internetikeskkonnas olevate toodete ja teenuste hindasid. Uued hinnad avaldatakse internetikeskkonnas.
Fotografiska Tallinnal on õigus tellimuse täitmisest loobuda, kui on ekslikult märgitud tootele või teenusele vale hind.
Kui Klient ei täida käesolevates üldtingimustes määratud kohustusi, siis ei saa Fotografiska Tallinnal garanteerida tellimuse täitmist ning on õigus Kliendi konto kustutada.

8. Fotografiska Tallinn kohustused

Fotografiska Tallinnal on kohustatud Kliendile tagama nõuetekohase toote või teenuse kättesaamist.

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust e-posti aadressil info.tallinn@fotografiska.com

 

Privaatsusteade

Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas Fotograafia Tallinn OÜ (registrikood 14370427, asukoht Telliskivi 60a/8, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik; edaspidi meie või Fotografiska Tallinn) töötleb isikuandmeid.

Võime teie isikuandmeid töödelda erinevate protsesside ja suhete raames, sõltuvalt sellest, kuidas olete meiega seotud. Käesolev privaatsusteade on jaotatud erinevateks osadeks, lähtudes erinevatest olukordadest, millal meil võib tekkida vajadus teie isikuandmeid töödelda. Et saada täpne ülevaade isikuandmete töötlemise põhimõtetest, mis puudutavad just teid, leidke alljärgnevalt osa(d), mis iseloomustavad teie kokkupuudet Fotografiskaga (privaatsusteate punkt 1). Lisaks tutvuge meie isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega, mis on toodud käesoleva privaatsusteate lõpus ning mis kirjeldavad põhimõtteid, mis rakenduvad üldiselt kõigile meie poolt teostatavatele isikuandmete töötlemise toimingutele (privaatsusteate punktid 2-8).

Privaatsusteates kasutatud mõisteid tuleks tõlgendada nagu seda on tehtud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta; edaspidi üldmäärus).

1. Isikuandmete koosseis, töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused ning isikuandmete säilitamine

Fotokunstnike andmed (sh nimi ja tööalane teave) avaldatakse ka näitustega seoses Fotografiska Tallinn veebilehel, sotsiaalmeediakanalites ja teistes allikates. Avaldamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi anda näituste kohta piisavat teavet, mis kaalub meie hinnangul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)), ennekõike arvestades, et tegemist on teie tööalase teabega ning see on ka teie enda kutsetegevuse huvides. Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, võime teie isikuandmeid säilitada kauem. Näiteks säilitame raamatupidamiskohustuse täitmiseks vajalikke isikuandmeid vähemalt 7 aastat asjakohase majandusaasta lõppemisest ning isikuandmeid, mis on vajalikud nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nõuete eest, 10 aastat.

1.2. Olen näitusele pileti ostnud külaline
Kui te olete näitusele pileti ostnud külaline, võime teie isikuandmeid (nimi, kontaktandmed, sünnikuupäev) töödelda. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek (üldmääruse artikkel 6 (1)(a)). Pange tähele, et teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes oma soovist teada info.tallinn@fotografiska.com. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime.

1.3. Olen lojaalsusprogrammi liige
Käesoleva privaatsusteate tähenduses on lojaalsusprogrammi liikmed kõik isikud, kes on liitunud Fotografiska Tallinn Sõprade Klubi lojaalsusprogrammiga Päevapiltnik, Õhtupiltnik, Elupiltnik, Elupiltnik+1 registreerudes lojaalsusprogrammi liikmeks Fotografiska Tallinn piletimüügipunktis.

Töötleme teie kohta järgmisi isikuandmeid:

ees- ja perekonnanimi;
e-posti aadress;
telefoni number;
riik;
sünnikuupäev;
sugu;
foto (juhul, kui identifitseerite end läbi Google’i või Facebook’i ning teil on seal profiilipilt) või portreepilt;
kasutajakontole sisselogimise andmed;
teie tegevus lojaalsusprogrammi liikmena.

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

töötleme teie isikuandmeid, et võimaldada teil kasutada erinevaid lojaalsusprogrammi funktsioone, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meievahelise lepingu täitmine (üldmääruse artikkel 6 (1)(b));
töötleme teie isikuandmeid enda õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (üldmääruse artikkel 6 (1)(c));
vajadusel töötleme teie isikuandmeid nõuete esitamiseks ja enda nõuete eest kaitsmiseks, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi seda teha, ulatuses, mis kaalub meie hinnangul sellisel juhul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)).

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, võime teie isikuandmeid säilitada kauem. Näiteks säilitame raamatupidamiskohustuse täitmiseks vajalikke isikuandmeid vähemalt 7 aastat asjakohase majandusaasta lõppemisest ning isikuandmeid, mis on vajalikud nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nõuete eest, 10 aastat.

1.4. Töötajaks või vabatahtlikuks kandideerija
Käesoleva privaatsusteate tähenduses on kandideerijad kõik isikud, kes avaldavad soovi asuda tööle Fotografiska Tallinnas(töölepingu või teenuse osutamise lepingu alusel) või olla vabatahtlikuks.

 

Töötleme kandideerijate kohta järgmisi isikuandmeid:

  • ees- ja perekonnanimi, sünniaeg;
  • kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, aadress);
  • kvalifikatsiooni puudutav teave (nt teave omandatud hariduse ja/või kutsekvalifikatsioonide kohta);
  • andmed eelneva töö- ja/või vabatahtliku töö kogemuse kohta;
  • muud andmed, mille olete otsustanud meile oma CV-s, motivatsioonikirjas või muul viisil edastada.

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

  • töötleme teie isikuandmeid selleks, et leida kandideerijate hulgast meie jaoks sobivaimad kandidaadid, kellega sõlmida lepingud, millisel juhul on teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt teie taotlusele (üldmääruse artikkel 6 (1)(b));
    töötleme teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile tulevikus vabanevaid töökohti ja võimalusi tegutseda vabatahtlikuna, kuid üksnes juhul kui olete meile selleks andnud oma nõusoleku (üldmääruse artikkel 6 (1)(a)). Pange tähele, et teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes oma soovist teada vastavale inimesele, kellele need andmed edastasite. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust;
  • vajadusel töötleme teie isikuandmeid nõuete esitamiseks ja enda nõuete eest kaitsmiseks, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi seda teha, ulatuses, mis kaalub meie hinnangul sellisel juhul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)).

Reeglina säilitame teie isikuandmeid 1 aasta alates värbamisotsuse tegemisest. Kui olete andnud meile oma nõusoleku tulevikus tööpakkumiste tegemiseks, säilitame teie isikuandmeid kuni 7 aastat või kuni teie poolt nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie õiguslike kohustuste täitmiseks, võime teie isikuandmeid säilitada kauem.

1.5. Olen uudiskirja saaja
Käesoleva privaatsusteate tähenduses on uudiskirja saajad kõik isikud, kes on liitunud Fotografiska Tallinn uudiskirja listiga. Edastame teile Fotografiska Tallinn uudiskirja üksnes teie nõusolekul, eesmärgiga teavitada teid erinevatest pakkumistest, üritustest ja teistest meie tegevustest, mis võivad teile huvi pakkuda. Lisaks viime aeg-ajalt läbi küsitlusi, et saada oma teenuste kohta tagasisidet ning teenuseid selle põhjal edendada.

Uudiskirja saatmiseks töötleme teie ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning uudiskirja valdkonna eelistusi.

Teil on õigus uudiskirja saatmiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, klõpsates uudiskirja lõpus oleval lingil või saates e-kirja aadressile info.tallinn@fotografiska.com. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni palute end uudiskirja saajate hulgast eemaldada.

1.6. Kui te võtate meiega ühendust telefoni või e-posti teel või muid vahendeid kasutades või osalete mõnes meie kampaanias, võime töödelda neid andmeid, mille olete ise meile kättesaadavaks teinud (nt nimi, kontaktandmed, pöördumise sisu). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek (üldmääruse artikkel 6 (1)(a)). Pange tähele, et teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes oma soovist teada info.tallinn@fotografiska.com. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie õiguslike kohustuste täitmiseks, võime teie isikuandmeid säilitada kauem.

2. Isikuandmete edastamine
Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult põhjendatud vajadusel ja ulatuses ning üksnes siis, kui meil on selleks õiguslik alus. Näiteks kasutame oma tegevuses järgmisi teenusepakkujaid, kes võivad saada ligipääsu teie isikuandmetele (volitatud töötlejad): Google, e-posti teenuse pakkuja, raamatupidamistarkvara pakkuja, makseplatvormi pakkuja, IT-teenuse pakkujad; Fotografiska Tallinn kutsutud külaliste puhul ka meie töövõtjad ja vabatahtlikud. Kasutame üksnes selliseid volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks teie isikuandmete kaitse. Selleks oleme kõigi volitatud töötlejatega sõlminud nõuetekohased andmetöötluslepingud ning jääme vastutavaks teie isikuandmete kaitse tagamise eest.

Samuti võime teie isikuandmeid edastada ka järgmistele kolmandatele isikutele, kes tegutsevad teie isikuandmete suhtes iseseisvate vastutavate töötlejatena:

kolmandatele isikutele, kes korraldavad Fotografiska Tallinn üritusi, millel osalemine toimub külalistele isiklike kutsete või nimekirja alusel, millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks teie nõusolek (üldmääruse artikkel 6 (1)(a));
kolmandatele isikutele, kes on seotud meie õiguste kaitsmisega (näiteks õigusnõustajad), millisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi ulatuses, mis kaalub meie hinnangul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f));
kolmandatele isikutele, kellele teie isikuandmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või muust õigusaktist (näiteks audiitorid, järelevalveasutused), millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tuleneva kohustuse täitmine (üldmääruse artikkel 6 (1)(c)).

3. Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu
Edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus, sealhulgas andmete saajale: i) kes asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tagatud piisaval tasemel (see hõlmab organisatsioone, kes on sertifitseeritud Privacy Shieldi alusel); või ii) lepingu alusel, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvatele isikuandmete töötlejatele. Kui soovite üksikasjalikumat teavet teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu (nt andmete saajate nimed ja edastamise õiguslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.

4. Turvalisus
Rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks meie hinnangul piisavaid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, võttes arvesse: i) tehnoloogia taset, ii) rakendamise kulusid, iii) töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, ning iv) teile töötlemisest tulenevaid riske.

5. Teie õigused
Teil on oma isikuandmete suhtes kõik kohalduvate õigusaktidega, sh üldmäärusega, ette nähtud õigused seal toodud tingimustel ja ulatuses:

õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele (sh saada koopia oma isikuandmetest);
õigus nõuda isikuandmete parandamist;
õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
õigus esitada vastuväiteid, kui isikuandmete töötlemine toimub meie õigustatud huvi alusel ning kui töötlemine toimub otseturunduse eesmärgil.

Kui soovite eeltoodud õigusi teostada või teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, siis palume meiega kontakteeruda allpool toodud kontaktandmetel.

Kui arvate, et teie isikuandmeid on töödeldud vastuolus käesoleva privaatsusteatega või teie isikuandmetega seotud õigusi on rikutud, palume sellest meid teavitada privaatsusteate lõpus toodud kontaktandmetel. Rikkumise korral on teil samuti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Kui teie alaline elukoht või töökoht on mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, siis ka selle liikmesriigi andmekaitseasutuse poole.

6. Privaatsusteate muutmine
Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus privaatsusteate muutmiseks tulenevalt kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, teistest õigusaktidest, kohtupraktikast või pädevate asutuste väljastatud suunistest või praktikast, on meil õigus igal ajal privaatsusteadet ühepoolselt muuta. Kui muudatused mõjutavad teid oluliselt, teavitame teid e-posti teel mõistlikult enne muudatuste jõustumist.

7. Kohalduv õigus
Fotograafia Tallinn OÜ on Eesti Vabariigis registreeritud äriühing, mistõttu kohaldub teie isikuandmete töötlemisele Eesti Vabariigi õigus.

 

8. Kontaktandmed
Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või kui te soovite teostada oma õigusi enda isikuandmete suhtes, siis palun võtke meiega ühendust alljärgnevatel kontaktandmetel:

 

Fotograafia Tallinn OÜ
Aadress: Telliskivi 60a/8, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik
E-posti aadress: info.tallinn@fotografiska.com

Meie leheküljel jätkates nõustute meie küpsiste ja privaatsustingimustega. PRIVAATSUSTINGIMUSED

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close